หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสุพิศ สุขมาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายสุพิศ สุขมาก

326
0

วันที่ 24 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมนึก ศรีนคร รองประธานคนที่ 2 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นายสุพิศ สุขมาก จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดเหรียงท่าไทร ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง