หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.ฮาลีม๊ะ รอเกตุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ น.ส.ฮาลีม๊ะ รอเกตุ

383
0

วันที่ 26 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมนึก ศรีนคร รองประธานคนที่ 2 นายอรพันธุ์ บินรินทร์ เลขานุการ นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย กรรมการ และนายนพดล ยังสมัน กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ น.ส.ฮาลีม๊ะ รอเกตุ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล