หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

747
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 และที่ประชุมใหญ่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ในการนี้ทางสหกรณ์ฯ กำหนดรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 รอบปีบัญชี 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยผู้สนใจส่งเรื่องสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ที่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 – 711933 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด หรือทาง E-mail : sttcoop2@gmail.com

อ่านรายละเอียดที่นี่>>>ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2563