หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

386
0

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน และ นายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารสวัสดิการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล