หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

แจ้งรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

4215
0

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ประกาศหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563  เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ให้เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่ได้หมดวาระไป  และได้กำหนดวันลงคะแนนสรรหาในวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. หน่วยลงคะแนนทั้ง 14 หน่วย ตามความทราบแล้วนั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่>>หนังสือนำส่งตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
หน่วยสรรหาที่ 1 (เมืองสตูล 1) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านควน
หน่วยสรรหาที่ 2 (เมืองสตูล 2) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล
หน่วยสรรหาที่ 3 (ละงู 1) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลละงู
หน่วยสรรหาที่ 4 (ละงู 2) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส
หน่วยสรรหาที่ 5 (บำนาญเมือง) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
หน่วยสรรหาที่ 6 (บำนาญละงู) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลละงู
หน่วยสรรหาที่ 7 (ควนกาหลง) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
หน่วยสรรหาที่ 8 (ควนโดน) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลควนโดน
หน่วยสรรหาที่ 9 (ท่าแพ) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
หน่วยสรรหาที่ 10 (ทุ่งหว้า) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
หน่วยสรรหาที่ 11 (มะนัง) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง
หน่วยสรรหาที่ 12 (อาชีวศึกษา) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล เพิ่มเติม
หน่วยสรรหาที่ 13 (สพม.16) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนสตูลวิทยา
หน่วยสรรหาที่ 14 (อื่นๆ) สถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 เพิ่มเติม