หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563

142
0

ตามที่ได้มีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กรณีครบวาระ  จำนวน 8 คน  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้ทำการแจ้งผลการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 รับทราบ และให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ มีดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563