หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2563

732
0

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 54 ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ประจำปี 2563