หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2563

311
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำแหน่งต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2563