หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่นายอุทัย กาญจนะ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่นายอุทัย กาญจนะ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

384
0

วันที่ 9 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ กรรมการและผู้จัดการ มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล