หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์

1778
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังมีรายละเอียด ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 มกราคม พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์