หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันครู ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันครู ประจำปี 2563

566
0

วันที่ 16 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานวันครู ประจำปี 2563 หน่วยอำเภอต่างๆ และ นายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล