หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.ประภา แซ่จุ้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.ประภา แซ่จุ้ง

283
0

วันที่ 30 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายนพดล ยังสมัน รองประธาน คนที่ 3 นายสิทธิศักดิ์ ขุนราษฎร กรรมการ นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ และนายเกษม สะหมัดหานาย กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว น.ส.ประภา แซ่จุ้ง จำนวนเงิน 15,000 บาท ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล