หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเปิดทำการในเวลาปกติ สถานการณ์ดังกล่าวได้มีความคลี่คลายเข้าสู่สภาวการณ์ที่ดีขึ้น

แจ้งเปิดทำการในเวลาปกติ สถานการณ์ดังกล่าวได้มีความคลี่คลายเข้าสู่สภาวการณ์ที่ดีขึ้น

233
0

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังอยู่ในช่วงวิกฤติ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงและรวดเร็ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดสตูลที่สหกรณ์ได้ติดต่อทำธุรกรรมอยู่ประกาศเลื่อนเวลาปิดให้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงได้ประกาศแจ้งเลื่อนเวลาการปิดให้บริการ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 นั้น

และเมื่อปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวได้มีความคลี่คลายเข้าสู่สภาวการณ์ที่ดีขึ้น ทางสหกรณ์จึงขอแจ้งเปิดทำการในเวลาปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>แจ้งเปิดทำการในเวลาปกติ