หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางจินตนา แก้ววังชัย

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางจินตนา แก้ววังชัย

96
0

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่นางจินตนา แก้ววังชัย จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดนางแก้ว ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล