หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ ประจำปี 2563

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ ประจำปี 2563

1310
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อขอรับเงินกู้แบบไม่มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วยเหลือการประกอบอาชีพเสริม โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สำนักงานใหญ่ และ สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ โครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ 63
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คำขอ โครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ 63