หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ ประจำปี 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ ประจำปี 2563

504
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562  ได้กำหนดจัดโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจสมัครขอรับเงินกู้แบบไม่มีอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วยเหลือการประกอบอาชีพเสริม โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายนามดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดและทำสัญญาลงนาม ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อยอดเสริมสร้างอาชีพ 2563