หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนพัฒนา และแผนปฎิบัติงาน ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนพัฒนา และแผนปฎิบัติงาน ประจำปี 2564

308
0

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนพัฒนา และแผนปฎิบัติงาน ประจำปี 2564 ณ Eden Beach@เขาหลัก / บูลโซเทล อ่าวนาง โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด