หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายฐานันดร์ มนัสวิน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายฐานันดร์ มนัสวิน

192
0

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายสมนึก ศรีนคร เลขานุการ นายวิชาญ สำเภาเงิน กรรมการ นายเสรี มากแสง กรรมการ และนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายฐานันดร์ มนัสวิน จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดสตูลสันตยาราม (วัดป่าช้าไทย) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล