หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายเฟาซีย์ หลีเยาว์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายเฟาซีย์ หลีเยาว์

202
0

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิรัต สวัสดี ประธานกรรมการ นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธาน นายสมนึก ศรีนคร เลขานุการ และนายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายเฟาซีย์ หลีเยาว์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล