หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

619
0

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 450 คน มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ป้องกันโควิด 19 สหกรณ์จัดให้มีเจลล้างมือ อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น โดยเพื่อพิจารณาในวาระต่างๆโดยผู้แทนสมาชิก ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล