หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2564

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2564

570
0

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 55 ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2564