หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2564

563
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำแหน่งต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี 2564