หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายสำเริง หวันเก

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายสำเริง หวันเก

61
0

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู รองประธานคนที่ 2 นายเกษม สะหมัดหานาย กรรมการ และ นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายสำเริง หวันเก จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล