หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายอนุชา บุญเลิศ

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายอนุชา บุญเลิศ

76
0

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายไพโรจน์ สุกขาว มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายอนุชา บุญเลิศ จำนวนเงิน 4,000 บาท ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล