หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์ (Thanachart CO-OP D Card)

ยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์ (Thanachart CO-OP D Card)

2245
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ให้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์ (Thanachart CO-OP D Card) ให้แก่สมาชิกเพื่อใช้บริการถอนเงินฝากและเงินกู้ของสหกรณ์ผ่านทางตู้ ATM ภายใต้สัญญากับธนาคารธนชาต นั้น  บัดนี้ธนาคารธนชาตได้โอนกิจการทั้งหมดไปยังธนาคารทหารไทย จึงมีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการบัตรเดบิตดังกล่าวลง โดยมีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ยกเลิกการให้บริการบัตรเดบิตสหกรณ์