หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสุรีย์พร อาตม์สกุล

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสุรีย์พร อาตม์สกุล

233
0

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมบูรณ์ ทุ่งหว้า กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางสุรีย์พร อาตม์สกุล จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดทุ่งทะนานทอง ตำบลท่งบุหลัง อำเภอท่งหว้า จังหวัดสตูล