หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อามาลีนา มานะกล้า

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อามาลีนา มานะกล้า

528
0

วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายฮาหรูน หยังสู รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนประธาน นายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ นายนพดล ยังสมัน รองประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บิดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อามาลีนา มานะกล้า จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล