หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อารี ยุทธการกำธร

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อารี ยุทธการกำธร

421
0

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายการุณย์ ติณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ และ นายโสภณ คงยก กรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ น.ส.อารี ยุทธการกำธร จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดป่าช้าไทย ศาลา 2 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล