หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายเวลารับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

การขยายเวลารับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565

587
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีมติให้สหกรณ์ฯ ขยายเวลารับสมัครเข้ารับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 28 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศขยายเวลารับสมัครขอทุน ปี 2565