หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565

939
0

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมเกรซแลนด์ เขาหลัก บีช รีสอร์ท จังหวัดพังงา