หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางจรงค์ วัชระเสรีกุล

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางจรงค์ วัชระเสรีกุล

541
0

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายปริญญา ดำเต๊ะ รองประธานคนที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นางจรงค์ วัชระเสรีกุล จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ ตำบลควนขนุน จังหวัดพัทลุง