หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ 2566-2567

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ 2566-2567

414
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศการจ้างยาม 2566-2567