หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

601
0

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวประชุม ชุดที่5 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 มีมติกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ) ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 – วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ (กรณีพิเศษ)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครสมาชิกสมาคมที่ 2 กรณีพิเศษ