หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2566

357
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด” ประจำปี 2566 วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล โดยได้รับเกียรติจากท่านสหกรณ์จังหวัดสตูล นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี มาร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกเข้าใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด