หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566

288
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วม มอบทุนสนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาส ประจำปี 2566  ได้แก่ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 อ.ควนกาหลง จ.สตูล  จำนวนเงิน 154,000 บาท ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566