หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายชุมพล ติณรัตน์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายชุมพล ติณรัตน์

453
0

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ด้วยนายสะอาด อุสมา ประธานศูนย์ประสานงานฯ และ นายการุณย์ ติณรัตน์ เลขานุการศูนย์ประสานงานฯ สอ.ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต                        ให้แก่ครอบครัว ‘นายชุมพล ติณรัตน์’ จำนวนเงิน 600,000 บาท