หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ โครงการ ของดส่งเงินต้น ประจำปี 2567

ประกาศ โครงการ ของดส่งเงินต้น ประจำปี 2567

655
0

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ครั้งที่1/2567 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้อนุมัติให้สมาชิกที่กู้เงินในสัญญาต่างๆกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สามารถส่งคำร้องเพื่อของดส่งเงินต้น ประจำปี 2567  ได้จำนวนสูงสุด 10 เดือน    (สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ ที่ลิงค์ด้านล่าง)

แบบฟอร์มของดส่งเงินต้น 2567