หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

67
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล โดยประธานกรรมการ นายสะอาด อุสมา ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน ประธานในพิธีเปิดโดย รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟังการบรรยายในหัวข้อ บริการอย่างไรให้ชนะใจสมาชิก โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์ ส่วนในภาคกลางคืนมีพิธีมุฑิตาจิตเจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน จำนวน 7 ท่าน และมีการมอบธงแก่เจ้าภาพในครั้งต่อไปโดยมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในภาคใต้