หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2564

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2564

996
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประมาณการงบประมาณค่าจ้าง ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ในส่วนของการพิจารณาการจัดจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 มกราคม พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2564