หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

606
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลนอก เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565 และกำหนดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์