หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด

724
0

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด ได้เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยมีประธานกรรมการ นายสะอาด อุสมา และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์