หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายธีรภัทร์ ไชยจารีย์

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายธีรภัทร์ ไชยจารีย์

602
0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายนายโสภณ คงยก รองประธานคนที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (บุตรสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายธีรภัทร์ ไชยจารีย์ จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ วัดปทุมธาราวาส (วัดโปะหมอ) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา