หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายสมบูรณ์ ดังเด่น

มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายสมบูรณ์ ดังเด่น

448
0

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการ นายชัยทัต ตันสกุล รองประธานคนที่ 2 และนายอาดนหมีด สันมาแอ รองประธานคนที่ 3 มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (สมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ ครอบครัวนายสมบูรณ์ ดังเด่น ณ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล