หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายวิโรจน์ วงศ์รักษ์

มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายวิโรจน์ วงศ์รักษ์

476
0

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายปริญญา ดำแต๊ะ รองประธานคนที่ 1 และนายอรพันธุ์ บินรินทร์ ที่ปรึกษา มอบสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (มารดาสมาชิกเสียชีวิต) ให้แก่ นายวิโรจน์ วงศ์รักษ์ ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล