หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566

397
0

นายสะอาด  อุสมา ประธานกรรรมการและคณะกรรมการ ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้คุณครูพรรณี ปานเลห์ สมาชิกหน่วยบำนาญเมือง ณ วัดมงคลมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566

 

นายสะอาด  อุสมา ประธานกรรรมการและคณะกรรมการ ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้คุณครูกิ่งแก้ว กุลไพบูลย์สมาชิกหน่วยบำนาญเมือง ณ วัดท่าจีน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566