หน้าแรก มอบเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2566

307
0

นายสะอาด  อุสมา ประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ทายาท คุณครูมณีรัตน ดวงดี บำนาญเมืองสตูล เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2566