หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ผู้ได้รับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

247

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ  ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรายชื่อทุน ปี 60