หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการแข่งขันกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

283

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์ เอื้ออาทรและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศผลการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ผลการแข่งขันกิจกรรมสหกรณ์สัมพันธ์