หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2560

รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2560

58

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560 ถึงรอบที่ 2/2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2560 จำนวนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท (รวมค่าสมัครและค่าบำรุง)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> รับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12 พ.ศ.2560-2 พ.ศ.2561