หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. กรณีอายุไม่เกิน 65 ปี

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. กรณีอายุไม่เกิน 65 ปี

1449
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ.สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 65 ปี เนื่องด้วยโอกาสพิเศษฉลองการเปิดอาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษไม่เกิน65ปี-ฉบับแก้ไข